Obchodní podmínky

Dôležité:

Tato stránka a jej obsah sa líši na základe zvolenej jazykovej mutácie v pravom hornom rohu.

 

Tyto podmínky jsou platné pro nákupy od společnosti:

BISO ERNTETECHNIK s.r.o.
Čebín 444, 664 23, Čebín
IČ: 09418296/  IČ DPH: CZ09418296

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány:

BISO ERNTETECHNIK s.r.o.
Čebín 444, 664 23, Čebín
IČ: 09418296/  IČ DPH: CZ09418296

kontaktní údaje:
adresa: Sedlec u Mikulova 338, CZ - 691 21 Sedlec u Mikulova
email: info@biso.eu
telefon: +420 606 183 360
www.biso.eu
zapsán: Spisová značka: C 118967 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:
CZK: 5905888369/0800, IBAN CZ82 0800 0000 0059 0588 8369, BIC GIBACZPX
EUR: 2015486233/0800, IBAN CZ74 0800 0000 0020 1548 6233, BIC GIBACZPX

(dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www.bisoparts.eu/eshop (dále je "internetový obchod").

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty, bez nákladů za balné a nákladů za přepravu. Ty jsou uvedeny v části V. Platové podmínky a dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Po registraci a přihlášení bude sleva uplatněna v nákupním košíku. Cena po slevě se zobrazí přímo v košíku.

5. Několik slev z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

6. Zboží označený jako "Výprodej" je skladem a dostupný pouze v omezeném množství.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

• prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě,

• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat poptávku". Údaje uvedené v objednávce jsou tímto prodávajícím považovány za správné a potvrzeny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí.

5. Po zpracování objednávky zaměstnancem společnosti, bude kupujícímu zaslána závazná objednávka s termínem odeslání a přepravními náklady. Toto potvrzení se považuje za akt akceptace návrhu smlouvy a tedy za její platné uzavření. V potvrzení se nachází odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, oba kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9. Objednávky budou zpracovány pouze tehdy, pokud nebude překročen kredit kupujícího a nebude mít závazky po splatnosti vůči prodávajícímu.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující vstupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Při odesílání objednávky se za kupujícího automaticky považuje osoba oprávněna vykonávat takové operace za kupujícího a oprávněná zavazovat kupujícího v plném rozsahu.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, zda v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit jedním z následujících způsobů:

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

• dobírkou v hotovosti při převzetí zboží,

• v hotovosti při osobním odběru na provozu

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením (pokud je to uvedeno) a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající může požadovat od kupujícího předem zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad / fakturu. Zároveň je povinen online zaevidovat přijatou tržbu u správce daně, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odeslání zboží: zboží, které je skladem je obvykle odesláno do 24 hodin od obdržení objednávky během pracovních dnů. Zboží, které není skladem (skladem u externího dodavatele) je odesíláno obvykle do 24-240 hodin od obdržení objednávky. Ve výjimečných případech, pokud by se doba odeslání zboží prodloužila na více než 240 hodin, bude objednatel informován emailem.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

• na adresu určenou kupujícím v objednávce

• osobním odběrem v provozech prodávajícího

8. Volbu způsobu dodání provádí kupující v průběhu objednávání zboží.

9. Cena dopravy bude zobrazena pro každou možnost dopravy podle druhu a hmotnosti produktů ve všeobecných podmínkách a bude pro příslušnou objednávku doplněna zaměstnancům firmy.

Přepravní náklady s PPL
hmotnost            bez DPH              s DPH
< 30 kg                 100 Kč                 121Kč
Více kg - individuální dohoda

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího zaslané prodávajícím jako závazná objednávka. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštní požadavky kupujícího, kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen zboží převzít při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Před odesláním zboží je každá zásilka pečlivě zkontrolována.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán:

- na emailovou adresu

- je přiložen k dodávanému zboží

- je odeslán na adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. V případě skladování kupujícím objednaného zboží u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne sjednaného jako termín dodání, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za skladné ve výši 0,5% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupení od smlouvy kupujícího (podnikatele)

1. V případě, že zboží nakupuje osoba v souvislosti s její podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČO v nákupním dokladu), má právo na odstoupení od kupní smlouvy pokud je zboží vadné, nekompletní, poškozený. Bez udání důvodu není možné od smlouvy odstoupit.

2. Kupujícímu (podnikateli), může být nabídnuto náhradní řešení jeho požadavky v závislosti na stavu vráceného zboží. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení a neznečištěný a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stav zboží je oprávněn posoudit prodávající.

3. V případě odstoupení kupujícího (podnikatele) od kupní smlouvy, kdy vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak kupující bere na vědomí, že prodejce si vyhrazuje právo zpoplatnit takovéto vrácení a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady, které je nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4. Spotřebitel je povinen spolu se zbožím doručit vypsaný formulář o odstoupení od smlouvy a doručit je do rukou prodávajícímu. Formulář pro odstoupení od smlouvy spolu s poučením o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy k nahlédnutí zde: Formulář_na_odstoupení_od_smlouvy. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v listinné podobě. Spotřebitel může odstoupit i sdělením prohlášení o jeho vůli odstoupit od smlouvy.

5. Spotřebitel od takové smlouvy může odstoupit do 14 dnů od kdy si převzal zboží, resp. uzavřel smlouvu o poskytnutí určité služby. Lhůta 14 dní platí v případě, že prodávající informoval spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy. Tato informace je zpravidla obsažena ve všeobecných obchodních podmínkách.

6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne doručení zboží, resp. uzavření smlouvy na poskytnutí služby. Spotřebitel může také odstoupit od smlouvy ještě předtím než mu byl doručen zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud jde o:

• poskytnutí služby, které se začalo s výslovným souhlasem spotřebitele, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

• prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, např. víno dodané dlouho po uzavření smlouvy (vin en primeur),

• prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

• prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

• prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

• prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, např. palivo, které bylo spotřebiteli dolité do nádrže,

• prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

• provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

• prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

• prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

• poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

• poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele, který prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Adresa pro doručení zboží a odstoupení od smlouvy:
Sedlec u Mikulova 338, CZ - 691 21 Sedlec u Mikulova

7. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře.

8. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.  Záruka, reklamační podmínky

1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel nebo nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany dojednaly, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnuté vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady funkčnosti prokázané při předání, vady vzniklé při výrobě, v rozsahu jako poskytuje výrobce.

4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• jde-li o vadu, kterou lze odstranit:

o bezplatné odstranění vady zboží,

o výměnu zboží za nové zboží,

• jde-li o vadu, kterou nelze odstranit:

o přiměřenou slevu z kupní ceny,

o odstoupit od smlouvy.

5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

• jestliže má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady,

• jestliže nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• pokud nemůže řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží.

 

6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je několik možností, má kupující.

11. Rozsah záručních závazků společnosti BISO ERNTETECHNIK ohledně oprav nebo předcházení vad produktů dodávaných nepřesáhne rozsah záruk, které společnosti BISO ERNTETECHNIK nabízejí její dodavatelé.

Reklamační řád

VIII. Doručování

1. Strany jsou oprávněny vzájemně doručovat veškerou písemnou korespondenci prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

2. Případné spory mezi Prodávajícím, a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

X. Závěrečné ustanovení

1. Všechny sjednané vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztahy se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotyčné práv spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisově.

2. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením smlouvy akceptují obě strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Všechny smluvní Vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky. Neupravené smluvní vztahy se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění.

3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedělitelnou součásti všech smluv, které budou mezi stranami uzavřené.

4. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Skutečnosti ve smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, přísluší prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za vhodnost zboží pro použití na jiný účel, než jaký je pro dané zboží obvyklé.

6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen "vyšší moc") nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné.

2. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného zboží, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí kupující prodávajícímu písemně, e-mailem, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží z objednávky.

3. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, pandemie, požár, povodeň, přírodní katastrofa, zemětřesení, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok, hospodářská krize a pod.

4. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené vyšší mocí.

5. Smluvní strana, dovolávající se postižení vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

6. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit.

 

XII. Změny všeobecných obchodních podmínek

1. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky průběžně upravovat. Znění změn, resp. úplné znění novelizovaných všeobecných obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce

2. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezchybnost ostatních ustanovení. Kupující je v důsledku výše uvedeného povinen bez zbytečného odkladu po doručení výzvy prodávajícího, uzavřít s prodávajícím dohodu, obsahem které bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo konkrétního ustanovení smlouvy, takovým ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

3. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon") pro potřeby prodávajícího. Prodávající jedná v souladu se zákonem a poskytnuté informace kupujícím budou použity pouze pro účely plnění smlouvy. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od kupujícího užívá prodávající výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a neposkytuje je třetím osobám.

6. Výjimku představují dopravci, jejichž určí kupující pro přepravu zboží a kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

7. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k plnění smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.3.2021

 
Ověřeno zákazníky

Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.

K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek nám pomáhají soubory cookie.
Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.